HUI Fodbold bestyrelse 2022


Torsdag den 22. februar 2022 afholdt HUI Fodbold generalforsamling. Du kan se præsentationen fra mødet her.

 

Efter mange år som bestyrelsesmedlem, de seneste 13 år som kasserer, valgte Bent Fabricius ikke at genopstille som kasserer af helbredsmæssige årsager, samt for at undgå habilitetsproblemer i forhold til sit poltiske virke i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Dette gav følgende ændringer til HUI Fodbolds bestyrelse, hvor to nye medlemmer blev valgt ind:

 

Formand: Bo Rømer Ottenheim

Næstformand: Katja Loran

Kasserer: Peter Pico Geerdsen

Sekretær: Thomas Schnoor

Menigt medlem: Jacob Kurek

Bestyrelsessuppleant: Karsten Stokking

 

Susanne Bjerre vil fortsat være tilknyttet bestyrelsen som materialeansvarlig og medlem af pigeudvalget og Bent Fabricius vil fortsat assistere og rådgive bestyrelsen vedrørende regnskab, medlemshåndtering, DBU KlubOffice og licensansøgning.

 

Der skal lyde et kæmpe tak til Bent for hans store indsats over årene og et varmt velkommen til Kasten og Jacob i bestyrelsen.


Fra venstre er det Katja Loran, Karsten Stokking, Peter Pico, Thomas Schnoor, Bo Rømer Ottenheim, Susanne Bjerre og Bent Fabricius. 

Jacob Kurek mangler på billedet.