HUI Fodbold bestyrelse 2023


Tirsdag den 21. februar 2023 afholdt HUI Fodbold generalforsamling og valgte følgende til posterne i bestyrelsen; 

 

Formand: Bo Rømer Ottenheim          

Næstformand: Katja Loran

Kasserer: Peter Pico Geerdsen

Sekretær: Louise Fredholm

Menigt medlem: Karsten Stokking 

Bestyrelsessuppleant: Christian Schultze


En stor tak skal lyde til de to medlemmer, der udtrådte af bestyrelsen Thomas Schnoor og Jacob Kurek og en varm velkommen til de to nye medlemmer Louise og Christian. 


Fra venstre er det Katja Loran, Bo Rømer Ottenheim, Peter Pico, Louise Fredholm og Christian Schultze.

Karsten Stokking mangler på billedet. 


Se ansvar og udvalg for bestyrelsens medlemmer her