HUI Banko Støtteforening


HUI Banko Støtteforening blev stiftet i 2018. Støtteforeningen består af en trofast skare af “gamle” HUI´ere. som før foreningen blev stiftet, ligeledes har stået for afholdelse af de årlige bankospil i HUI regi i mange år. Foreningen fungerer udelukkende ved hjælp af
frivillige.


HUI Banko Støtteforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling.
HUI Banko Støtteforening har allerede i foreningens korte levetid udbetalt mange tusinde kroner til klubben og til afdelingerne. Pengene er gået til nyanskaffelser, tilskud til rejser, materiel og andre omkostninger.


HUI Banko Støtteforening´s årsregnskab offentliggøres her på klubbens hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.
Det koster kun 100,- årligt at være medlem af HUI Banko Støtteforening. Støtteforeningens formål er at støtte HUI´s medlemmer såvel ungdom som seniorer. Ønskes et medlemskab af HUI Banko Støtteforening, kan dette ske ved henvendelse til
bestyrelsen eller ved udfyldelse af indmeldelses blanket ved vores bankospil.


For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:


1. En beskrivelse af hvem, der søger tilskud.
2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
3. Størrelsen af det ansøgte beløb.
4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder. Hvis JA – hos hvem
5. Hvornår det ansøgte beløb skal anvendes.
6. Ansøgningen skal gives til klubbernes afdelingsformand, der skal godkende ansøgningen. Godkender afdelingsformanden ansøgningen, videresender afdelingsformanden denne til HUI Banko Støtteforening, til behandling.


Med venlig hilsen
HUI Banko Støtteforening


HUI Banko Støtteforenings Årsregnskab 2023


Resultat af senest afholdet bankospil den 9. februar