HUI Fodbold bestyrelse 2024


Onsdag den 21. februar 2023 afholdt HUI Fodbold generalforsamling og valgte følgende til posterne i bestyrelsen; 

 

Formand: Bo Rømer Ottenheim          

Næstformand: Katja Loran

Kasserer: Peter Pico Geerdsen

Sekretær: Christian Schulze

Menigt medlem: Karsten Stokking 

Bestyrelsessuppleant: Claus Fredholm


En stor tak skal lyde til Louse, der valgte at træde ud af bestyrelsen og velkommen til Claus. 


Se præsentationen fra generalforsamlingen her


Se ansvar og udvalg for bestyrelsens medlemmer her