Klubbens bestyrelse

Administration og økonomi

Sportslig ledelse

Den sportslige ledelse udgøres af klubbens sportschefer, som er organiseret i 4 udvalg, som refererer til bestyrelsen.


Hovedopgaven for den sportslige ledelse er at sikre at klubbens og målsætninger for både mikro, bredde, talent og pigeområdet opfyldes, som de er fastlagt i klubbens 2025 strategi.


Vedtægter

Se eller download vedtægterne

HUI Hovedbestyrelse