HUI's Venner


HUI´s Venner - er en støtteforening, der blev stiftet i 1963. HUI´s Venner består af en trofast skare af "gamle" HUI´ere, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.
HUI’s Venner ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.


HUI´s Venner har i perioden 2012 – 2021 (sidste 10 år) udbetalt ca. 590.000 kr. til
Klubben, og til afdelingerne, men støttet med økonomi siden 1963, så der er udbetalt mange penge siden 1963.
Det koster kun 100,00 kr. årligt at være medlem af HUI´s Venner. Men har du lyst til at betale mere, er du naturligvis velkommen til det. Erhverv kan også støtte. Faktura sendes hver gang med stor fornøjelse.


Vi vil meget gerne fastholde støtten til HUI´s medlemmer, ungdom og senior, og derfor er det vigtigt med en god solid medlemskreds i HUI´s Venner, og som gerne skal vokse år efter år. Din støtte er vigtig, og hvis blot du lige tænker på alle de skønne oplevelser du, og måske dine børn/børnebørn har/haft, er vi sikre på, at du sender penge med et smil.
Det er nemt at melde sig ind. Du indbetaler blot direkte til Vennernes MobilePay konto 728092 – skriver kontingent, dit navn og en mailadresse i tekstfeltet. Så er du indmeldt.


Du kan også melde dig ind ved at sende en mail til huisvenner1963@gmail.com - og meddele at du gerne vil støtte, og endelig kan du lave en bankoverførsel direkte til vores bankkonto i Nordea: Reg. nr. 1329 kt. nr. 0290030197 - Husk at oplyse afsendernavn.


Og sådan søges der støtte:
For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal ansøgningen indeholde følgende:
  1. En beskrivelse af hvem, der søger tilskud.
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, bilagt et budget for det samlede beløb.
  4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder. Hvis JA - hos hvem
  5. Hvornår det ansøgte beløb skal anvendes.
  6. Der kan ikke søges økonomisk støtte, når arrangementet er afviklet.
  7. Ansøgningen skal godkendes af HUI Fodbolds bestyrelse og fremsendes af bestyrelsen


Med venlig hilsen
HUI´s Venner
E-mail: huisvenner1963@gmail.com eller kontakt Per Kibenich mobil: 40 55 55 00


/Januar 2022