Trænere og ledere information


Her finder du information om de områder du som træner eller holdleder i HUI oftest er involveret i. 

  • HUI Børnepolitik
  • Materialer
  • Adgangschip
  • Trænertøj
  • Banebooking
  • Tilmelding til turneringer & stævner
  • Kampændringer
  • Banetider
  • Omklædningsrum
  • Træningsmaterialer
  • Medlemskab, ventelister & prøvetræning
  • PR, Hjemmesiden & sociale medier
  • Holdsponsorater 
  • Sociale aktiviteter
  • Exit procedure når en træner/leder stopper
  • Lån af videoudstyr
  • Booking af videorum
  • Booking af Cafe HUI & Klublokale
  • Træner standard vilkår

HUI BØRNEPOLITIK

Alle trænere og ledere i HUI's børneafdeling skal være bekendt med og efterleve vores Børnepolitik


MATERIALER

 • Div. materiale (bolde, toppe, pandekager, veste, osv.) bestilles igennem Susanne Bjerre 
 • Sæt materialer fra containeren pænt og sorteret tilbage efter brug. 
 • HUSK vi har et fælles ansvar for at passe på vores ting og vi mister ALT for mange materialer i løbet af året. 
 • HUSK at indsamle ALLE materialer efter brug, lær spillerne at tage et fælles ansvar med oprydningen, og lås ALT forsvarligt inde efter brug. Skriv gerne årgang på jeres materialer, så de er til at finde. 
 • Ødelagte/punkterede bolde returneres til Susanne, da vi får dem refunderet.


ADGANGSCHIP

 • Adgangschip til omklædning og materialer bestilles via Susanne Bjerre.
 • Chippen opbevares forsvarligt af trænere og ledere og afleveres tibage til Susanne når man stopper.


TRÆNERTØJ

 • Trænertøj koordineres af sportscheferne og bestilles via Susanne Bjerre


EXIT PROCEDURE NÅR EN TRÆNER/LEDER STOPPER

Det er vigtigt at når en træner eller leder stopper, at vi får indsamlet chip og tøj.

Dette returneres til sportschefen i den enkelte afdeling, som også sikrer at adgange til holdet slettes. Tøj returneres til Susanne Bjerre. 


BANEBOOKING & TIDER

 • Alle hold tildeles træningstider jf. baneplanen.
 • Den ændres tre gange om året (forår/sommer, efterår og vinter).
 • I vinterperioden bookes banerne af Henrik Lange til alle turneringskampe.
 • Kampe afvikles uden for træningstiderne med mindre der er givet tilladelse til andet
 • HUSK og tjekke om I har en bane FØR I flytter/booker en kamp!
  Man kan se planlagte kampe på DBU app'en: Søg hold ->Hørsholm -> HUI -> Klub Info ->Spillested ->Kampe


 • Hver uge opdateres "Ugens kampe" på www.hui-fodbold.dk, hvor man også kan se sin bane og omklædning


TILMELDING TIL TURNERING & STÆVNER

 • Klubben betaler for tilmeldingen til DBU- og DGI-turneringer.
 • Tilmelding til turneringer i DBU regi varetages i samråd med trænerne, af Henrik Lange
 • Tilmelding til DGI-turneringer står trænere/holdledere, på de mindste årgange selv for.
 • HUSK kun at tilmelde et realistisk antal hold i forhold til aktive kampspillere og trænere.


KAMPÆNDRINGER

 • Kampe ændres af træner/holdleder i Kluboffice. Har man ikke den rette adgang kan det gives via Bent Fabricius
 • Kamp ændringsforespørgsler sendes først, når I har sikret, der er en ledig bane. 
 • HUSK at sikre, dommerne er flyttet med. Er det en lokal dommer gøres dette via Henrik Lange og ellers kan I se det under kampen på DBU.dk eller i DBU app'en.


OMKLÆDNINGSRUM

 • HUI Fodbold har omklædning under Hørsholmhallen og i Marken.
 • Under Hørsholmhallen har følgende hold faste omklædningrum: Senior 1 i nr. 6, 17 i nr. 3, U15 i nr. 4, U19 i nr. 2, U17-2 og U19-2 deler nr. 5.
  Nr. 7 er til udehold, der spiller på stadion. 
 • I Marken har pigerne fast omklædning i nr. 8. 
 • HUSK og tjekke Ugens Kampe, hvor holdene skal klæde om
 • HUSK du som træner/leder har ansvaret for at byde modstanderholdet velkommen og låse dem ind i det til dem tildelte omklædningsrum før og efter kamp.


TRÆNINGSMATERIALE

 • Alle trænere på U4-U15 har adgang til HUI Better Coaching app'en. 
 • Download DGI app'en "DGI Trænerguiden" med mange rigtig gode øvelser
 • Træningsøvelser for de 4-5 årige 
 • HUI Masterplan for U12-U15 via Carsten Dohm


MEDLEMSKAB, VENTELISTE & PRØVETRÆNING

 • ALLE medlemmer skal oprettes via indmeldelsesformularen under MEDLEMSKAB, før de træner i HUI. Det skal I som træner/holdleder sikre, før I tager dem ind.
 • HUSK at alle nye spillere (eller deres forældre) skal være bekendt med vores regler vedr. medlemskab, før de kan træne i klubben. Se mere under MEDLEMSKAB.
 • Skabelon til mail til venteliste spillere. 
 • Kontakt altid Bent for flytning af spiller fra venteliste til holdet. 
 • Kontakt altid Bent for annullering af medlemskab, hvis en spiller stopper.  


PR, HJEMMESIDEN & SOCIALE MEDIER

 • www.HUI-fodbold.dk opdateres af Katja Loran. Har I rettelser til jeres holdsider eller andet, er I altid velkommen til at sende det.
 • HUI Fodbold er også at finde på Facebook og Instagram. Del meget gerne billeder og små videoer fra jeres kampe, stævner, træning og sociale arrangement. Send dem til Katja på SMS 30794569 eller ”tag” @HUI_fodboldklub i jeres opslag.
 • Har I artikler I ønsker i Ugebladet koordineres dette af Katja Loran


HOLDSPONSORATER

Alle hold bedes overholde klubbens regler for sponsorater til et konkret hold eller en årgang. Sponsorater til hold omfatter normalt spillertøj og/eller træningsbeklædning med sponsors logo, som skal bestilles hos SportDirect i Helsingør. 

Processen er, at holdet/årgangen drøfter sponsorat med sponsor. Er der enighed med en sponsor følges flg. struktur


SOCIALE AKTIVITETER

Som trænere og ledere i HUI, er vi med til at skabe et godt socialt fællesskab for spillerne på alle årgange. Det er vigtigt at I som trænere og ledere, sikrer at der afholdes spisearrangementer og andre aktiviteter med jævne mellemrum.

I booker cafeen på tavlen i cafeen eller via Katja Loran, og der vil de aftener være muligt at købe sodavand og andet i cafeen.

I har også mulighed for at søge støtte til arrangementer og turer via HUI's Venner samt via HUI Banko Støtteforeningen


LÅN AF VIDEOUDSTYR  

Klubben råder fire VEO kamperaer, https://www.veo.co/. VEO er anskaffet med det formål at styrke talentudviklings og præstationsmiljøet i HUI.

Udstyret opbevares af talentchefen, og kan rekvireres som beskrevet i denne procedure


BOOKING AF VIDEORUM  

Klubben råder over et videorum for enden af Cafe HUI. Rummet kan benyttes til videoanalyse, møder, eSport og sociale arrangementer. Dette bookes via Katja Loran

TRÆNER STANDARD VILKÅR

HUI Fodbolds standard vilkår for trænere kan ses her.