Trænere og ledere information


Her finder du information om de områder du som træner eller holdleder i HUI oftest er involveret i og procedurer du skal følge

 

  • HUI Børnepolitik
  • Materialer
  • Adgangschip
  • Trænertøj
  • Banebooking
  • Tilmelding til turneringer, stævner & rejser
  • Kampændringer
  • Banetider
  • Omklædningsrum
  • Træningsmaterialer
  • Medlemskab, ventelister & prøvetræning
  • PR, Hjemmesiden & sociale medier
  • Holdsponsorater 
  • Sociale aktiviteter
  • Exit procedure når en træner/leder stopper
  • Lån af Veo 
  • Booking af Cafe HUI & Klublokale
  • Træner standard vilkår

HUI BØRNEPOLITIK

Alle trænere og ledere i HUI's børneafdeling skal være bekendt med og efterleve vores Børnepolitik


MATERIALER

 • Sæt materialer fra containeren pænt og sorteret tilbage efter brug. Dette er trænernes ansvar at sikre spillerne sætter det korrekt på plads.
 • Div. materiale (bolde, toppe, pandekager, veste, osv.) fyldes op i sommerpausen og bør holde en sæson. Stjæl ikke fra hinanden, men efterlys evt mistet materiale inden der bestilles ny.
  Katja Loran er materiale ansvarlig.
  Nye materialer bestille via sportsligleder.
   


ADGANGSCHIP

 • Adgangschip til omklædning og materialer bestilles af sportscheferne hos Katja
 • Chippen opbevares forsvarligt af trænere og ledere og afleveres tibage til Sportschefen når man stopper.
  Er du i tvivl om hvem din Sportschef er, så se her: HUI Kontakter


TRÆNERTØJ

 • Trænertøjpakker og udlevering koordineres via Sportscheferne.
  Er du i tvivl om hvem din Sportschef er, så se her: HUI Kontakter


BANEBOOKING & TIDER

 • Alle hold tildeles træningstider jf. baneplanen.
 • Den ændres tre gange om året (forår/sommer, efterår og vinter).
 • I vinterperioden bookes banerne af Henrik Lange til alle turneringskampe.
 • Kampe afvikles udenfor træningstiderne med mindre der er givet tilladelse til andet
 • HUSK og tjekke om I har en bane FØR I flytter/booker en kamp!
  Man kan se planlagte kampe på DBU app'en: Søg hold ->Hørsholm -> HUI -> Klub Info ->Spillested ->Kampe


 • Hver uge opdateres "Ugens kampe" på www.hui-fodbold.dk, hvor man også kan se sin bane og omklædning. Dette kan man også se under kampen i KampKlar/DBU.dk


TILMELDING TIL TURNERING & STÆVNER

 • Klubben betaler for tilmeldingen til DBU- og DGI-turneringer efter aftale med Sportscheferne.
 • Tilmelding til turneringer i DBU regi varetages i samråd med sportscheferne, af Henrik Lange
 • Tilmelding til DGI-turneringer står trænere/holdledere. HUSK at orientere Henrik Lange, så der også bookes baner til disse.
 • HUSK kun at tilmelde et realistisk antal hold i forhold til aktive kampspillere og trænere.
 • Rejser kan KUN foretages efter aftale med den sportslige ledelse og med budgetgodkendelse af Peter Pico. 


KAMPÆNDRINGER

 • Kampe ændres af træner/holdleder i Kluboffice. Har man ikke den rette adgang kan det gives via Bent Fabricius
 • Kamp ændringsforespørgsler sendes først, når I har sikret, der er en ledig bane. 
 • HUSK at sikre, dommerne er flyttet med. Er det en lokal dommer gøres dette via Henrik Lange og ellers kan I se det under kampen på DBU.dk eller i DBU app'en.


OMKLÆDNINGSRUM

 • Der er omklædning under Hørsholmhallen, i klubhuset og ved kunstbanen
 • I Klubhuset har U15A nr. 6, U14A nr. 5, U13A nr. 4, U12A nr. 3, pigeafdelingen nr. 1 og bredde, U10A & U11A, samt udehold i nr. 2
 • Under Hørsholmhallen har følgende hold faste omklædningrum: Senior 1 i nr. 6, U17 i nr. 3, U19 i nr. 2, S3/S4 i nr. 5 og U17-2 i nr. 4.
  Nr. 7 er til udehold, der spiller på stadion. 
 • Ved kunsten klæder udehold om og her har pigerne fast omklædning i nr. 8. 
 • HUSK og tjekke Ugens Kampe, hvor holdene skal klæde om
 • HUSK du som træner/leder har ansvaret for at byde modstanderholdet velkommen og låse dem ind i det til dem tildelte omklædningsrum før og efter kamp.


TRÆNINGSMATERIALE

 • Alle trænere på U4-U15 har adgang til HUI Better Coaching app'en, hvor øvelse jf. HUI Masterplan uploades og følges


MEDLEMSKAB, VENTELISTE & PRØVETRÆNING

 • ALLE medlemmer skal oprettes via indmeldelsesformularen under MEDLEMSKAB, før de træner i HUI. Det skal I som træner/holdleder sikre, før I tager dem ind. 
 • For spillere der skifter til HUI fra en anden klub skal dette koordineres af sportschefen for holdet jf. DBU's licenskrav.  
 • HUSK at alle nye spillere (eller deres forældre) skal være bekendt med vores regler vedr. medlemskab, før de kan træne i klubben. Se mere under MEDLEMSKAB.
 • Skabelon til mail til venteliste spillere. 
 • Kontakt altid Bent for flytning af spiller fra venteliste til holdet. 
 • Kontakt altid Bent for annullering af medlemskab, hvis en spiller stopper.  


PR, HJEMMESIDEN & SOCIALE MEDIER

 • Alt kommunikation koordineres af Katja Loran, så får I henvendelser fra pressen skal disse videre til Katja
 • www.HUI-fodbold.dk opdateres af Katja. Har I rettelser til jeres holdsider eller andet, er I altid velkommen til at sende det.
 • HUI Fodbold er også at finde på Facebook og Instagram. Del meget gerne billeder og små videoer fra jeres kampe, stævner, træning og sociale arrangement. Send dem til Katja på SMS 30794569 eller ”tag” @HUI_fodboldklub i jeres opslag.
 • Har I artikler I ønsker i Ugebladet koordineres dette af Katja


HOLDSPONSORATER

Alle hold bedes overholde klubbens regler for sponsorater til et konkret hold eller en årgang. Sponsorater til hold omfatter normalt spillertøj og/eller træningsbeklædning med sponsors logo, som skal bestilles hos SportDirect i Helsingør. 

Hvis der er konkrete forslag til sponsorater af et hold/årgang skal dette koordineres med de sponsoransvarlige via sponsor@hui-fodbold.dk


SOCIALE AKTIVITETER

Som trænere og ledere i HUI, er vi med til at skabe et godt socialt fællesskab for spillerne på alle årgange. Det er vigtigt at I som trænere og ledere, sikrer at der afholdes spisearrangementer og andre aktiviteter med jævne mellemrum.

I booker cafeen via Klubchefen, og aftaler setup. Der vil de aftener være muligt at købe sodavand og andet i cafeen.

I har også mulighed for at søge støtte til arrangementer og turer via HUI's Venner samt via HUI Banko Støtteforeningen

Alle ansøgninger til de to støtteforeninger skal godkendes har den sportslige ledelse og bestyrelsen. 


LÅN & BRUG AF VIDEOUDSTYR  

Klubben råder over en del VEO kamperaer. VEO er anskaffet med det formål at styrke talentudviklings og præstationsmiljøet i HUI.

Udstyret udlånes og opbevares jf. Lån og brug af Veo proceduren

HUI støtter ikke at individuelle hold køber private kameraer, der ikke indgår i Talentmiljøet. 


TRÆNER STANDARD VILKÅR

HUI Fodbolds standard vilkår for trænere kan ses her.


TEMPLATES TIL BRUG TIL ONBOARDING, INTRO OG EXIT