Mindeord Bent Mark

Tidligere mangeårige bestyrer af Café HUI – Bent Mark Jensen, døde den 31. maj 2023 i en alder af 79 år.


Bent Mark, som han blev kaldt, var igennem en årrække bestyrer af Café HUI, hvor Bent trofast dag efter dag, aften efter aften stod og betjente HUI trænere og ledere, børn og alle andre, der besøgte Caféen i det gamle klublokale.


Bent var en god kammerat, og blev venner med mange, der havde sin gang i klublokalet.

Bent stod for det meste, og sørgede for at der altid var kaffe til trænere og ledere, og pølser og toast, og slik og vand til børnene.


Kassen skulle stemme.

Kassen skulle stemme, og Bent satte en dyd i at regnskabet altid var i orden. Der måtte ikke mangle en krone.

Bent har i adskillige år, og også optil sin død, siddet i bestyrelsen i HUI´s Venner, som betød meget for ham.

Bent Mark var kort før sin død den primære årsag til at HUI Fodbold, af HUI´s Venner, fik betalt og leveret 10 stk. nye 3 mands mål, til gavn for medlemmerne.


´Mangler der mål på banerne? Det går da virkelig ikke´, sagde Bent for mindre end 14 dage siden.


Bent Mark døde den 31. maj 2023 – og vi er mange der lige stopper op, og tænker over de rare stunder vi hver i sær har haft med Bent.


Vore tanker går til sønnerne Tom, Bo, Brian, Kenny og Niki, der har mistet deres far, og til resten af familien, der har mistet deres store høvding.


Æret være hans minde.

På vegne af HUI's Venner og HUI Fodbold


/Per Kibenich